Ansökan om medlemskap
Uppdatera dina personuppgifter

Om du övertagit en kolonilott behöver du göra en ansökan om medlemskap. Ange dina uppifter nedan och spara. Kontakta därefter ordförande och bestäm tid för underskrift av arrendekontrakt.

Om du saknar inloggning kan du också uppdatera dina registrerade uppgifter. För- och efternamn måste i så fall överensstämma med befintlig lottinnehavare.OBS: För att ändra befintlig lottinnehavare krävs nytt arrendekontrakt.

Uppgifterna sparas för utskrift av arrendekontraktet och registrering i föreningens medlemsregister.

Ange lottnummer:

Fyll i dina personuppgifter: Ny lottinnehavare

Person 2