Ansökan om medlemskap

Om du övertagit en kolonilott behöver du göra en ansökan om medlemskap. Ange dina uppifter nedan och spara. Kontakta därefter ordförande och bestäm tid för underskrift av arrendekontrakt.

Uppgifterna sparas för utskrift av arrendekontraktet och registrering i föreningens medlemsregister.

Ange lottnummer:

Fyll i dina personuppgifter: Nya ägaren

Person 2