Välkommen till
Alnängarnas koloniförening

Läs vidare

Att vara kolonist

Att vara kolonist innebär att du kan ägna din fritid åt att odla och vara delaktig i en trädgårdskultur men också att du blir en del av en levande folkrörelse.

Det är roligt att odla men det är en tidskrävande hobby. Ogräs ska hållas under kontroll, plantor dras upp, buskar beskäras, grödor skriker efter näring och vatten. Har du en stuglott ska du även kunna sköta om huset. Om du inte sköter om din lott riskerar du att förlora den enligt de regler som gäller för arrendet.

När du får en lott kommer du in i ett nytt socialt sammanhang med grannar som delar samma intresse. Som medlem i en förening kommer du att vara med och dela ansvar för skötsel av gemensamma ytor och byggnader.

Även om en lott är som ett krävande husdjur ibland så är det också den plats där många av oss hämtar energi och finner frid.


Kontakta oss

Meddelande till styrelsen, vi försöker svara inom en vecka.